Escoltar

Bibliografia

 • AAVV. (1995): «El desenvolupament turístic a la Mediterrània durant el segleXX», XIII Jornades d’Estudis Històrics Locals, , Ed. Institut d’Estudis Baleàrics,Palma.
 • AA.VV. (2002): Fora Vila. Ecologia, agricultura, natura, patrimoni i cultura popular de les Illes Balears, Ed. El Mundo-El Día de Baleares, Palma.
 • AA.VV. (2002): Turisme i societat a les Illes Balears, 2 vol., Ed. Grup Serra-Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, Palma.
 • AA.VV. (2005): Balears portes obertes, Ed. Lunwerg. Barcelona.
 • AGUILÓ PÉREZ, E; RIERA FONT, A. (dir): Llibre blanc del turisme de les Illes Balears: cap a una nova cultura turística. Conselleria de Turisme del Govern Balear –Universitat de les Illes Balears, Palma, 2009.
 • ALCALDE, G. & RUEDA, J. M. (2004). L’ús del Museu d’Art de Girona. Anàlisi de la utilització del centre en el període 2002-2003, (Treballs de Patrimoni Cultural, 1). Girona: Universitat de Girona.
 • ANDREU VIVES, J; SERRA BUSQUETS, S. –Coord.- (2007): Les fires, els mercats i les festes populars dels nostres pobles, Consell de Mallorca, Palma.
 • BENÍTEZ MAIRATA, J; RIPOLL MARTÍNEZ, A; SERRA BUSQUETS, S. (ed) (1994): Turisme, societat i economia a les Balears, Palma, Fundació Emili Darder.
 • BIGNÉ, J; FONT, X; ANDREU, L. (2000): Marketing de los destinos turísticos: análisis y estrategias de desarrollo, Madrid, ESIC.
 • BOYER, Marc (2000): Histoire de l’invention du tourisme XVIe-XIXe siècles. Origine et développment du tourisme dans le Sud-Est de la France, Ed. Editions de l’Aube.
 • BOYER, Marc (2002): «El turismo en Europa, de la Edad Moderna al sigloXX», HISTORIA CONTEMPORÁNEA, núm.25 (II), Ed. Universidad del País Vasco, Dep. de Historia contemporánea, Bilbao, pàgs. 13-31.
 • BOYER, Marc (2005): Histoire générale du tourisme du XVè au XXIe siècle, Ed. L’Harmanttan, París.
 • BUHALUS, D. (2003): e-Tourism : information technology for strategic tourism management, Londres, Pearson Education.
 • CALLE, M. de la (2002). La ciudad histórica como destino turístico, Barcelona: Editorial Ariel. CALLE, M. de la & García, M. (2008). “Turismo cultural en viaje en grupo organizado. Medina Azahara ( Madinat Al-Zahra como referente”, Cuadernos de Turismo, 22: 79-99.
 • CUADRADO, M. & BERENGUER, G. (2002). El consumo de servicios culturales, Madrid, ESIC Editorial.
 • FERNANDEZ FUSTER, Luis (1991): Historia general del turismo de masas, Ed. Alianza, Col. Alianza Universidad Textos, Madrid.
 • FERNANDEZ FUSTER, Luis (1991): Geografía general del turismo de masas, Ed. Alianza, Col. Alianza Universidad Textos, Madrid.
 • GALÍ, N. y DONAIRE, J.A. (2004). “El comportament dels visitants en el barri vell de Girona, Estudis de Turisme de Catalunya, 15: 21-28.
 • GALÍ, N. y DONAIRE, J.A. (2005). Itineraris turístics a la ciutat de Girona. Els recorreguts del barri vell, Girona, Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona.
 • GARCÍA, M. (2003). Turismo y conjuntos monumentales. Capacidad de acogida turística y gestión de flujos de visitantes, Valencia,Tirant lo Blanch.
 • GARCÍA CAMPOY, C i COLINAS, A.(2008). Ibiza, Artec Impresiones
 • GIJÓN, A. (2006). “El papel de la cultura en los proyectos de desarrollo rural de Castilla-La Mancha”. In L. Abad (Coord.). El patrimonio cultural como factor de desarrollo. Estudios multidisciplinares, 69-296. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha.
 • GREFFE, X. (2003). La valorisation économique du patrimoine. Paris, La Documentation Française.
 • KELLY, L. (2006). Measuring the impact of museums on their communities: The role of the 21st century museum. Intercom 2006 Conference paper.
 • Laboratorio Permanente de los Públicos de los Museos (2010) Conociendo a nuestros visitantes. Estudio de público en museos del Ministerio de Cultura, Madrid, Secretaría General Técnica.
 • LANQUAR, Robert (1977): Le tourisme international, Ed. Presses Universitaires de France, Col. Que sais-je?, núm.1694, Paris.
 • LANQUAR, Robert; RAYNOUARD, Yves (1978): Le tourisme social, Ed. Presses Universitaires de France, Col. Que sais-je?, núm.1725, Paris.
 • LANQUAR, Robert (1983): L’economie du tourisme, Ed. Presses Universitaires de France, Col. Que sais-je?, núm.2065, Paris.
 • LANQUAR, Robert (1985): Sociologie du tourisme et des voyages, Ed. Presses Universitaires de France, Col. Que sais-je?, núm.2213, Paris.
 • LÓPEZ PALOMEQUE, Francesc –Dir.– (2009): Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional de l’oferta i els productes turístics, Ed. Generalitat de Catalunya. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Barcelona.
 • MARCHENA, M. & REPISO, F. (1999). “Turismo cultural: el caso de Sevilla”, Cuadernos de Turismo, 4: 35-50.
 • MELIS GOMILA, L; VIVES REUS, A; SERRA BUSQUETS, S. (2009): Els museus de les Illes Balears, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma.
 • MORAGUES, D. (2006). Turismo, cultura y desarrollo. Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 • NEWMAN, A. & McLEAN, F. (2008). “Capital and the evaluation of the museum experience”, International Journal of Cultural Studies, 7-4: 480-498.
 • ORIGET DU CLUZEAU, Claude (1998): Le tourisme cultural, Ed. Presses Universitaires de France, Col. Que sais-je?, núm. 3389, París.
 • PÉREZ, E. (2000). Estudios de público en museos: metodologías y aplicaciones, Gijón, Ediciones Trea.
 • PÉREZ, E. (2008). “El estado de la cuestión de los estudios de público en España”, Mus-A, 10: 20-30.
 • PICORNELL BAUZÁ, Climent (1989): Turisme i Territori a les Illes Balears, Tesi Doctoral, Universitat de les Illes Balears, Palma.
 • PICORNELL, C; SASTRE, F; SERRA BUSQUETS,S. –Dirs.- (2003): Turisme i societat a les Illes Balears, Palma, Hora Nova.
 • PRATS, Ll. (2011) “La viabilidad turística del patrimonio”, Pasos, 9-2: 249-264.
 • RALLET, A. (2001). Le patrimoine et l’économie. Pays d’art et d’histoire et pôles d’économie du patrimoine. La valorisation du patrimoine dans le développement local: 57-60. Paris: La Documentation Française.
 • RUBIO GIL, Ángeles –Coord.– (2003): Sociología del turismo, Ed. Ariel, Col. Ariel Turismo, Barcelona.
 • SEMMEL, M. L. & MAMIE, B. (2009) “Demonstrating museum value: the role of the Institute of Museum and Library Services”, Museum Management and Curatorship, 24-3: 271-288
 • TORRE, M. de la (ed). (2002) Assessing the values of Cultural Heritage. The Getty Conservation Institute, Los Angeles.
 • TROITIÑO, M.A. (2003). “La protección, recuperación y revitalización de los centros históricos”, Ciudades, arquitectura y espacio urbano, CAPEL, H. (coord.), (Mediterráneo Económico, 3), Almería, Caja Rural Intermediterránea, pp. 131-160.
 • TROITIÑO, M.A.; CALLE, M. de la y GARCÍA, M. (2002). Afluencia y perfil de los visitantes de la ciudad de Ávila (temporada 2000-2001), Ávila, Ayuntamiento de Ávila, Junta de Castilla y León, Ministerio de Economía.
 • VÁZQUEZ, A. (1988). Desarrollo local. Una estratégia de creación de empleo. Madrid, Pirámide.
 • World Heritage and Tourism: Managing the Global and the Local (2010), Conference Proceedings, Quebec, Canadà